1

Phong cách Đông Dương

https://cgarchitects.vn

Nguồn gốc của từ Indo-China được cho là từ nhà địa lý học người Đan Mạch-Pháp tên Conrad Malte-Brun, người chỉ ra vùng đất Indi-Chiois trong năm 1804; và nhà ngôn ngữ học người xcốt-len tên John Leyden, người đã dùng thuật ngữ Indo-Chinese để nói về vùng đất dân cư trong năm 1808.

Read »

User login

randomnessfucky