1

Văn phòng công ty Amazon

https://cgarchitects.vn

Công ty Amazon là một công ty đa quốc gia chuyên về thương mại, điện toán đám mây, phát trực tuyến kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Trụ sở văn phòng chính công ty được thiết kế và xây dựng với diện tích 6200m2, nằm tại thành phố Seatle bang Washington. Dự án này được hoàn thiện vào năm 2018.

Read »

User login

randomnessfucky