1

Cùng tìm hiểu nhưng loài lan độc lạ của trái đất

http://sco.lt

Nếu các ông chưa từng nhìn thấy một cây lan có hoa hình mặt con khỉ, thì các ông thực sự là người tối cổ rồi đấy. Mỗi khi lên văn phòng công ty, tôi đưa những tấm ảnh này cho anh em xem. Họ nghĩ rằng những bức hình này đã được sửa bằng công cụ "Phô tô sốp". Bọn họ không tin.

Read »
hoangnhat0910's picture
Created by hoangnhat0910 3 weeks 2 days ago – Made popular 3 weeks 2 days ago
Category: Science   Tags:

User login

randomnessfucky